Wanneer stap je naar een coach?

Als je niet lekker in je vel zit en dat maar niet over gaat. Als je graag wilt dat het leven ook voor jou een feestje is. Niet te moeilijk, niet te gecompliceerd. Gewoon, lekker leven.

Klachten die met coaching kunnen worden aangepakt:

- Angsten
- Paniekaanvallen
- Fobieën
- Dwanghandelingen
- Lichamelijke klachten veroorzaakt door mentale belasting en stress:
  buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid
- Hyperventilatie
- Faalangst
- Gepest worden en hoe daarmee om te gaan
- Boosheid
- Somberte
- Negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen

Coaching bij In-Domo: hoe gaat dat in zijn werk?

In-domo Kinder- en jeugdcoaching gaat uit van de eigen kracht van het kind of de jongere. Iedereen heeft eigen talenten en eigen vaardigheden van waaruit je leeft en beweegt. Maar soms zit die innerlijke kracht zó ver weggestopt, dat andere emoties en uitingen de overhand krijgen. Emoties die als negatief worden ervaren, die je naar beneden halen en waar je behoorlijk last van kunt hebben. In de therapie leer je om op jezelf te kunnen vertrouwen, je ontdekt je eigen kracht en samen werken we toe naar evenwicht en balans, zodat ook jij weer onbekommerd jong kunt zijn.

De therapie bestaat uit een kortdurend traject van enkele sessies, waarin je de handvatten krijgt die jij nodig hebt. Kinderen leren vaak erg snel de tools toepassen en voelen zich dan al snel sterker en zekerder. Belangrijk is wel dat jij als ouder je kind goed peilt en waarneemt en in de gaten houdt hoe je kind zich voelt. Het is altijd mogelijk na een bepaalde periode nog een keertje terug te komen om de tools nog sterker te verankeren.

Ik maak in de therapie gebruik van verschillende technieken en middelen. Ik ga daarbij altijd uit van de eigen interesses en leefwereld van het kind of de jongere: ben je creatief? Zorgzaam? Heb je leiderscapaciteiten? Ben je gevoelig, introvert of extravert? Ik probeer zo dicht mogelijk bij de eigen identiteit te blijven. Van daaruit zoeken we naar oplossingen en mogelijkheden om de problemen het hoofd te bieden.

Hulpmiddelen kunnen zijn: verhalen, mijn eigen kinderboeken (zie ook www.anitavandenbogaart.nl), handpoppen, creatieve werkvormen als kleien, tekenen, kleuren en zelfs wandelen. Niets is te gek en geen enkele therapie is hetzelfde. Immers: ieder kind is uniek, jouw kind is jouw kind, jij bent jij!

Vóór het intakegesprek ontvang je een intake-formulier dat je invult en terugstuurt. Dit gebruiken we tijdens de intake om de hulpvraag of het probleem helder te krijgen.